• Kami akan mengintegrasikan rantaian nilai industri pembinaan untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan.
 • Kami akan mengukuhkan imej industri pembinaan.
 • Kami akan berusaha untuk memastikan kualiti, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan amalan alam sekitar mencapai piawaian yang tinggi.
 • Kami akan membangunkan keupayaan dan kemampuan sumber manusia dalam industri pembinaan.
 • Kami akan membuat inovasi, melalui penyelidikan dan pembangunan, dan menerima pakai kaedah pembinaan baru.
 • Kami akan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dalam industri pembinaan.
 • Kami akan manfaatkan globalisasi, termasuk mengeksport produk dan perkhidmatan pembinaan.
 • Kami akan berusaha untuk memenuhi jangkaan pihak yang berkepentingan.
 • Kami akan pastikan penyampaian dan perkhidmatan adalah cekap dan berkesan.
 • Penyampaian perkhidmatan utama kami dan produk kami sama ada pada masa kini atau masa depan.
 • Prosedur pengurusan hubungan pelanggan yang kami fikir perlu dan patut.
 • Pemprofilan aktiviti-aktiviti pelanggan yang berkaitan dengan perkhidmatan dan produk kami.
 • Komunikasi dengan anda dan penyampaian maklumat melalui e- mel, secara telekomunikasi, termasuk panggilan telefon atau mesej teks atau media sosial tentang produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan dan/atau ditawarkan oleh Pihak Ketiga.
 • Perkhidmatan kelab, keselamatan/sekuriti dan program kesetiaan pelanggan
 • Tujuan-tujuan lain yang diperuntukkan dalam perkhidmatan atau produk khusus yang kami ditawarkan

 

 

Yes, we will help our customer in setting up a complete and ready-to-go from zero.

We are dedicated in this service and shall provide our customer sufficient and useful information needed for the project until it is completed.

Spread the love